فصل تابستان

حضور شما در نمایشگاه املاک آنتالیا از تاریخ 1393/06/01 لغایت 1393/06/30 به شما خوش آمد می گوییم     با خرید 3 آپارتمان تابعیت ترکیه را دریافت کنید     با 2 آنتالیا صاحب ملک رویایی خود شوید